Converter og automat tec.

Jepp, da skal jeg prøve å skrive litt om converter og automat.
Minne personlige erfaringer med skruing begrenser seg til GM kasser, men vi starter med litt generelt om converter og ”stall speed”.

Converterens oppgave er å overføre kraften fra motoren til automat kassa, enkelt forklart gjøres dette ved att converter huset er montert fast i veivakslingen via startkrans/fleks plate.
Langs inner veggene på huset sitter det ”vifte blad”, når konverteren roterer kastes olje fra disse bladene og over på en ny vifte som er forbundet med den inngående akslingen i kassa., og setter denne i bevegelse.
Det er altså kun olje som kobler mellom motor og gir(med ett untak, men det kommer vi tilbake til)

Siden det kun er olje som kobler i converteren vil det alltid være en viss sluring, en god converter til daglig bruk vil kanskje være oppe i 80-90% virkningsgrad ved motorvei kjøring.
(her kommer unntaket) Fra tidlig på -80 tallet begynte det å bli vanlig med ”lock up” convertere, disse har en klutsj som kobler mekanisk i tilegg til olje viftene, og når den er tilkoblet er det ingen sluring. Tungt stoff? Ta deg en elrøyk før vi fortsetter. Er du klar? La oss fortsette…

Av det som skjer inne i converteren skal vi være oppmerksom på følgende:

-Når converteren slurer virker den som en utveksling, la oss si att converteren slurer med 50% ved 2000 rpm, og att motoren din ved dette turtallet produserer 200Nm. Teoretisk skal du da ha 50% lavere turtall og 50% høyere dereiemoment ut av konverteren, Altså 1000 rpm og 300Nm.

-Jo mer sluring det er i converteren jo mer varme produseres, dette kommer av friksjonen mellom oljen og viftebladene. Varme blir produsert av energien som er tilført fra veiven og vil derfor stjele litt av effekten. Dette betyr at regnestykket over ikke er helt nøyaktig, og att det heller ikke finnes noen helt eksakte regnestykker, men trekker vi fra ca 10-20% tap så ligger vi nokk innenfor med de fleste applikasjoner.

© 2014 Frontier Theme